Informatie

voor ouders

binnentuin

Informatie voor ouder(s) en/of verzorger(s)

Op deze pagina vind je alle informatie die belangrijk is voor ouder(s) en/of verzorger(s) van leerlingen die op het Alma College zitten. Heeft u een vraag die u niet kunt vinden? Neem dan contact met ons op.

Wanneer uw kind ziek is of afwezig is, kunt u dit eenvoudig melden via Somtoday via de Somtoday ouder app of uw laptop.

App:

 1. Open Somtoday.
 2. Klik op de drie puntjes rechtsonderin. 
 3. Klik op ‘absent melden’.
 4. Kies voor medisch (bij bijvoorbeeld een afspraak huisarts, orthodontist, tandarts) of voor ‘ziek’.
 5. Geef aan wanneer uw kind afwezig is.

Laptop of computer:

 1. Navigeer naar het tabblad ‘afwezigheid’.
 2. Selecteer ‘absent melden’.
 3. Klik op ‘medisch’ (bij bijvoorbeeld een afspraak huisarts, orthodontist, tandarts) of ‘ziek’
 4. Geef aan wanneer uw kind afwezig is.

Let op: vergeet niet uw kind elke dag opnieuw ziek te melden zolang hij/zij afwezig is. Als ziekmelding niet (op tijd) gebeurt, wordt de leerling ongeoorloofd absent gemeld. Bij eventueel ongeoorloofd verzuim ontvangt u en uw kind nog dezelfde dag een e-mail, waarin u wordt gevraagd contact op te nemen met school.

Voor instructies over het gebruik van Somtoday verwijzen wij u naar onze Veelgestelde vragen-pagina over Somtoday op onze website. U kunt de pagina bezoeken via deze link. 

Vakanties schooljaar 2023-2024

 • Herfstvakantie: 31 oktober t/m 29 oktober 2023
 • Kerstvakantie: 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 25 februari 2024
 • Pasen: 30 maart t/m 1 april 2024
 • Meivakantie: 27 april t/m 12 mei 2024
 • Hemelvaart: 9 mei 2024
 • Pinksteren: 19 en 20 mei 2024
 • Zomervakantie: 20 juli t/m 1 september 2024

Vakanties schooljaar 2024-2025

 • Herfstvakantie: 26 oktober t/m 3 november 2024
 • Kerstvakantie: 21 december 2024 t/m 5 januari 2025
 • Voorjaarsvakantie: 15 februari t/m 23 februari 2025
 • Pasen: 20 april t/m 21 april 2025
 • Meivakantie: 19 april t/m 5 mei 2025
 • Hemelvaart: 29 t/m 30 mei 2025
 • Pinksteren: 8 en 9 juni 2025
 • Zomervakantie: 12 juli t/m 24 augustus 2024

Via dit formulier. Via de teamleider van uw kind hoort u of het verlof is goedgekeurd.

De ouderbijdrage bij het Alma College omvat verschillende kosten die niet gedekt worden door de leermiddelenbijdrage van de overheid. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een betalingsverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage en schoolkosten. Zowel de schoolkosten als de ouderbijdrage worden op vrijwillige basis betaald. Het niet betalen van deze kosten mag geen reden zijn om leerlingen uit te sluiten van activiteiten.

Ouders worden per e-mail geïnformeerd over de betaling van de ouderbijdrage, en de betaling wordt geïnd via het programma WIS Collect.

Voor een overzicht van de algemene kosten verwijzen we u naar de schoolgids.

Documenten

Schoolgids 2023 – 2024

Schoolregels en -afspraken 2023 – 2024

Aanvraagformulier verlof leerling

Leerlingenstatuut

Klachtenregeling

Afspraken schoolaanwezigheid

Documenten AVG 

Hier vind je alle documenten over AVG.

Bewaarbeleid

Protocol verzoek inzage persoonsgegevens

Protocol wijzigen persoonsgegevens

Procedure registers data en verwerkingsovereenkomsten 

Informatiebeveiliging en privacybeleid (IBP)

Protocol social media voor leerlingen

Zoek hier naar van alles en nog wat

Wil jij je kind aanmelden voor het Alma College?

 • Stap 1: Ga naar Alma College op voalmelo.nl
 • Stap 2: Download het formulier, vul het digitaal in en sla het op je pc op. Uitprinten en met pen invullen kan ook. Vergeet je handtekening niet.
 • Stap 3: Lever het document in bij de basisschool van je kind. De basisschool doet de rest.