Jouw vragen,

ons antwoord

Het Alma College is de leukste school van Almelo voor leerlingen met een BB, KB GT/TL (mavo) advies. We zijn ontstaan vanuit een samenwerking tussen Pius X College, het Eramus en het Noordik en daarom kun je bij ons maar liefst kiezen uit 8 van de 10 vmbo-profielen.

Daarnaast biedt het Alma College meer uniek aanbod, zoals bijvoorbeeld het Toptraject, sportklas, uitgebreide schoolondersteuning, Loopbaanoriëntatie en begeleiding of Topsport Talentschool.

Het Alma College gelooft in een wereld waar mensen vriendelijk en respectvol met elkaar omgaan. Wij vinden elke leerling uniek. Elke leerling is welkom. Onze school is divers en uitdagend, de veelzijdige omgeving is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.

Ook hebben we aandacht voor ieders kwaliteiten, talenten en vaardigheden. We voelen wanneer iemand extra ondersteuning nodig heeft, of juist wat meer ruimte. We stimuleren persoonlijke groei door een wereld aan mogelijkheden te creëren!

1 augustus 2022 was de officiële start van het Alma College

Het Alma College is ontstaan uit een samenwerking tussen Het Erasmus, Pius X College en Het Noordik.

Opgeleide vakmensen lijken steeds lastiger te vinden, terwijl ze van onschatbare waarde zijn. Als samenleving kunnen we niet zonder. Doordat de drie scholen hun krachten hebben gebundeld, heeft Almelo nu een duurzame vmbo-school voor de makers van morgen uit Almelo e.o. 

Het Alma College gelooft in een wereld waarin mensen vriendelijk en respectvol met elkaar omgaan. Elk mens is uniek. Elke leerling is uniek. En elke leerling is welkom. Onze school is kleurrijk, divers en uitdagend. Denk maar eens aan de verschillende culturen, achtergronden en levensbeschouwingen die daarmee onze school binnenkomen. Zo’n veelzijdige omgeving is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Het vergroot hun blik op de wereld. 

Leerlingen zijn op school om zicht te ontwikkelen. De docenten van het Alma College zijn niet zomaar leraar geworden. We werken vanuit een diepe betrokkenheid, liefde voor het vak en liefde voor leerlingen. Dat merk je aan alles. We hebben aandacht voor ieders unieke kwaliteiten, talenten en vaardigheden. 

We voelen wanneer iemand extra ondersteuning nodig heeft, of juist wat meer ruimte. Ook passen we maatwerk toe. Dat doen we omdat elke leerling anders is. Eén aanpak voor elke leerling zou niet werken. We kijken wat iemand nodig heeft en spelen daarop in. We helpen leerlingen in hun keuze voor een beroep of een vervolgopleiding en bereiden ze voor op de volgende stap in hun leven. 

De kernwaarden van het Alma College zijn

 • Vooruitstrevend
 • Motiverend
 • Betrokken 
 • Open

en helpen ons bij de keuzes in de dagelijkse praktijk. 

De belangrijkste prioriteit van het Alma College is het zorgen voor een veilige omgeving voor onze leerlingen. We willen dat ze zich bij ons thuis voelen. 

We hebben twee collega’s die zich volledig bezighouden met alles rondom veiligheid: Tino Aloise (t.aloise@almacollege.nl) en Carmen Oost (c.oost@almacollege.nl). Zij houden bijvoorbeeld contact met de buurt en ondernemers in de wijk.

Ook werken ze intensief samen met Avedan, Almelose jeugdboa’s en de politie. Deze samenwerkingen hebben als doel om de juiste ondersteuning te bieden aan onze leerlingen als dat nodig is.  

Leerlingen met een vmbo bb, kb of gt/tl advies hoeven zich in de toekomst niet meer te oriënteren op drie scholen, maar kunnen gelijk kiezen voor het Alma College.

De voordelen van het Alma College:

 • Een vernieuwend onderwijsconcept, doorlopende leerlijnen en maximale keuze uit profielen.
 • Vmbo-onderwijs op het Alma College is gericht op de toekomst; onderwijs is afgestemd op en werkt samen met de regio (basisonderwijs, mbo, vakscholen en bedrijfsleven).
 • Op het Alma College wordt ieder kind gekend en is er voor iedere leerling individuele begeleiding om de beste route te kiezen. Juist door het onderwijs samen te organiseren kunnen we recht doen aan iedere leerling. Kleinschaligheid komt tot uiting in de organisatie van het onderwijs, alsmede in de huisvesting.
 • Op het Alma College is een rijk, divers en uitgebreid onderwijsaanbod. We bundelen de krachten. Waar je nu nog beperkt kan worden door het aanbod van één school, heb je straks het brede aanbod binnen handbereik.
 • Het Erasmus, Het Noordik en Pius X College bundelen hun krachten. Alle voordelen van deze drie scholen worden in één nieuwe vmbo-school gegoten: breed vmbo aanbod, kwaliteit, goede LOB, etc.
 • De mogelijkheid om via het Toptraject door te stromen van vmbo naar mbo en vervolgens hbo.
 • Het vmbo zet middels Sterk Techniek Onderwijs in op techniek en technologie en sluit zo naadloos aan op de toekomst en de vraag vanuit het bedrijfsleven.

In leerjaar 2 kiezen leerlingen een profiel dat zij vanaf leerjaar 3 gaan volgen. In de eerste twee leerjaren laten we de leerlingen kennismaken met deze profielen, zodat zij een goede keuze kunnen maken van wat bij hen past.

Onderstaande profielen worden aangeboden op het Alma College:

 • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
 • Dienstverlening en Producten (D&P)
 • Economie en Ondernemen (E&O)
 • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
 • Media, Vormgeving en ICT (MVI)
 • Mobiliteit en Transport (M&T)
 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 • Zorg en Welzijn (Z&W)

In groep 8 is vaak nog niet helemaal duidelijk waar de voorkeur en talenten van de leerling liggen, bij het beroepsgerichte of theoretische gedeelte. Bij het Alma College houden we de ontwikkeling van onze leerlingen nauwkeurig in de gaten. Bij het Alma College kunnen leerlingen zelf ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden, zodat zij zich optimaal ontwikkelen. Daarnaast bieden we het Toptraject aan. Dit is de scholingsroute van vmbo-mbo-hbo. Hierin werken we nauw samen met het ROC van Twente en Saxion Hogescholen.

De mavo (vmbo-tl) wordt ook aangeboden op andere locaties van Het Noordik, bij Het Erasmus en bij het Pius X College. Voor deze scholen geldt dat de leerling uit groep 8 een enkelvoudig vmbo-t advies moet hebben. Op deze locaties ligt de focus op het theoretische gedeelte van het vmbo en de aansluiting naar mbo (niveau 4)/de havo.

Wil jij je kind aanmelden voor het Alma College?

 • Stap 1: Ga naar Alma College op voalmelo.nl
 • Stap 2: Download het formulier, vul het digitaal in en sla het op je pc op. Uitprinten en met pen invullen kan ook. Vergeet je handtekening niet.
 • Stap 3: Lever het document in bij de basisschool van je kind. De basisschool doet de rest.