Jouw vragen,

ons antwoord

Het Alma College is de leukste school van Almelo voor leerlingen met een BB, KB GT/TL (mavo) advies. We zijn ontstaan vanuit een samenwerking tussen Pius X College, het Eramus en het Noordik en daarom kun je bij ons maar liefst kiezen uit 8 van de 10 vmbo-profielen.

Daarnaast biedt het Alma College meer uniek aanbod, zoals bijvoorbeeld het Toptraject, sportklas, uitgebreide schoolondersteuning, Loopbaanoriëntatie en begeleiding of Topsport Talentschool.

Het Alma College gelooft in een wereld waar mensen vriendelijk en respectvol met elkaar omgaan. Wij vinden elke leerling uniek. Elke leerling is welkom. Onze school is divers en uitdagend, de veelzijdige omgeving is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.

Ook hebben we aandacht voor ieders kwaliteiten, talenten en vaardigheden. We voelen wanneer iemand extra ondersteuning nodig heeft, of juist wat meer ruimte. We stimuleren persoonlijke groei door een wereld aan mogelijkheden te creëren!

Het Alma College staat straks aan de Catherina van Renneslaan 37. Dat wordt op dit moment nog verbouwd. Bekijk www.ontdekhetalmacollege.nl om alvast te bekijken hoe onze nieuwe school eruit ziet.

Op dit moment zit het Alma College aan de Sluiskade Noordzijde 126a. Als het goed is, is het nieuwe gebouw aan de Catharina van Renneslaan 37 vanaf schooljaar 2022-2023 onze thuisbasis.

Het Alma College biedt straks plaats aan maximaal 1100 leerlingen. Tegelijk houden we door de indeling van het gebouw het gevoel van een kleinschalige school.

Leerlingen met een vmbo bb, kb of gt/tl advies hoeven zich in de toekomst niet meer te oriënteren op drie scholen, maar kunnen gelijk kiezen voor het Alma College.

De voordelen van het Alma College:

 • Een vernieuwend onderwijsconcept, doorlopende leerlijnen en maximale keuze uit profielen.
 • Vmbo-onderwijs op het Alma College is gericht op de toekomst; onderwijs is afgestemd op en werkt samen met de regio (basisonderwijs, mbo, vakscholen en bedrijfsleven).
 • Op het Alma College wordt ieder kind gekend en is er voor iedere leerling individuele begeleiding om de beste route te kiezen. Juist door het onderwijs samen te organiseren kunnen we recht doen aan iedere leerling. Kleinschaligheid komt tot uiting in de organisatie van het onderwijs, alsmede in de huisvesting.
 • Op het Alma College is een rijk, divers en uitgebreid onderwijsaanbod. We bundelen de krachten. Waar je nu nog beperkt kan worden door het aanbod van één school, heb je straks het brede aanbod binnen handbereik.
 • Het Erasmus, Het Noordik en Pius X College bundelen hun krachten. Alle voordelen van deze drie scholen worden in één nieuwe vmbo-school gegoten: breed vmbo aanbod, kwaliteit, goede LOB, etc.
 • De mogelijkheid om via het Toptraject door te stromen van vmbo naar mbo en vervolgens hbo.
 • Het vmbo zet middels Sterk Techniek Onderwijs in op techniek en technologie en sluit zo naadloos aan op de toekomst en de vraag vanuit het bedrijfsleven.

In leerjaar 2 kiezen leerlingen een profiel dat zij vanaf leerjaar 3 gaan volgen. In de eerste twee leerjaren laten we de leerlingen kennismaken met deze profielen, zodat zij een goede keuze kunnen maken van wat bij hen past.

Onderstaande profielen worden aangeboden op het Alma College:

 • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
 • Dienstverlening en Producten (D&P)
 • Economie en Ondernemen (E&O)
 • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
 • Media, Vormgeving en ICT (MVI)
 • Mobiliteit en Transport (M&T)
 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 • Zorg en Welzijn (Z&W)

In groep 8 is vaak nog niet helemaal duidelijk waar de voorkeur en talenten van de leerling liggen, bij het beroepsgerichte of theoretische gedeelte. Bij het Alma College houden we de ontwikkeling van onze leerlingen nauwkeurig in de gaten. Bij het Alma College kunnen leerlingen zelf ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden, zodat zij zich optimaal ontwikkelen. Daarnaast bieden we het Toptraject aan. Dit is de scholingsroute van vmbo-mbo-hbo. Hierin werken we nauw samen met het ROC van Twente en Saxion Hogescholen.

De mavo (vmbo-tl) wordt ook aangeboden op andere locaties van Het Noordik, bij Het Erasmus en bij het Pius X College. Voor deze scholen geldt dat de leerling uit groep 8 een enkelvoudig vmbo-t advies moet hebben. Op deze locaties ligt de focus op het theoretische gedeelte van het vmbo en de aansluiting naar mbo (niveau 4)/de havo.

Brede vorming

Binnen het Alma College wordt gewerkt aan brede vorming. Dit omvat een cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel aspect en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Er wordt een omgeving geboden waarin leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot ondernemende mensen met een kritische een democratische houding (burgerschap).

Zelfstandigheid

Het onderwijs op het Alma College sluit nauw aan bij het onderwijs op de basisschool. Maatwerkonderwijs staat centraal en leerlingen wordt de mogelijkheid geboden vakken of vakonderdelen op het hoogst haalbare niveau te volgen en af te sluiten. Mentor-coaching is een centraal aspect in ons onderwijs. Zo kan elke leerling zich optimaal ontwikkelen en ontplooien.
Daarnaast werken leerlingen met een dag- of weektaak. Dit zijn soms individuele en soms groepstaken. De leerlingen leren zelfstandig de taken te plannen en uit te voeren. Waar nodig biedt de docent extra instructie, begeleiding en coaching.

Samenwerking

Op het Alma College wordt samenwerking aangemoedigd. Samenwerking zorgt ervoor dat leerlingen van elkaar leren en dat vaardigheden als feedback ontvangen en – geven, reflectie en respect voor anderen worden ontwikkeld.

Leerprogramma Alma College

In het onderwijsprogramma wordt naast de wettelijke kerndoelen rekening gehouden met de behoeften, interesses en competenties van de leerlingen. Dit doen we middels een flexibel rooster. Het dagprogramma bestaat voor een deel uit verplichte lesstof waarbij de docent instructie verzorgt en de leerlingen bijbehorende taken uitvoeren in een eigen leerroute. Naast de verplichte lesstof is er ruimte voor keuzewerk en talenturen. De docent biedt verschillende werkopdrachten en activiteiten aan. De leerlingen kunnen kiezen voor de opdrachten en activiteiten waarvoor zij speciale belangstelling hebben. Tijdens het keuzewerk en de talenturen worden andere kwaliteiten en vaardigheden van leerlingen gevraagd dan tijdens de verplichte lesstof.

De leerling staat centraal in ons onderwijs. Elk kind is uniek en daar hebben we oog voor. Door de school in verschillende afdelingen op te delen, is het niet één grote school, maar heeft elke leerling les in een deel van het gebouw. Daardoor blijft alles overzichtelijk en klein voor de leerling. De leerling in de onderbouw heeft les in een bepaalde leeromgeving, waardoor de lesruimtes/lokalen altijd dichtbij zijn. In de bovenbouw staan de vmbo-profielen centraal. Elk profiel is vertegenwoordigd in een deel van de nieuwe vmbo-school, waardoor de leerling alles bij de hand heeft. Ons uitgangspunt is maatwerk, met zorg en aandacht voor elke leerling. We organiseren het onderwijs kleinschalig.

Inschrijven voor het Alma College kan in de loop van het schooljaar 2021-2022. Dan staat er op deze website ook een link naar het  aanmeldformulier.

Wil jij je kind aanmelden voor het Alma College?

 • Stap 1: Ga naar Alma College op voalmelo.nl
 • Stap 2: Download het formulier, vul het digitaal in en sla het op je pc op. Uitprinten en met pen invullen kan ook. Vergeet je handtekening niet.
 • Stap 3: Lever het document in bij de basisschool van je kind. De basisschool doet de rest.