Jouw vragen,

ons antwoord

Wanneer uw kind ziek is of afwezig is, kunt u dit eenvoudig melden via Somtoday via de Somtoday ouder app of uw laptop.

App:

 1. Open Somtoday.
 2. Klik op de drie puntjes rechtsonderin. 
 3. Klik op ‘absent melden’.
 4. Kies voor medisch (bij bijvoorbeeld een afspraak huisarts, orthodontist, tandarts) of voor ‘ziek’.
 5. Geef aan wanneer uw kind afwezig is.

Laptop of computer:

 1. Navigeer naar het tabblad ‘afwezigheid’.
 2. Selecteer ‘absent melden’.
 3. Klik op ‘medisch’ (bij bijvoorbeeld een afspraak huisarts, orthodontist, tandarts) of ‘ziek’
 4. Geef aan wanneer uw kind afwezig is.

Let op: vergeet niet uw kind elke dag opnieuw ziek te melden zolang hij/zij afwezig is. Als ziekmelding niet (op tijd) gebeurt, wordt de leerling ongeoorloofd absent gemeld. Bij eventueel ongeoorloofd verzuim ontvangt u en uw kind nog dezelfde dag een e-mail, waarin u wordt gevraagd contact op te nemen met school.

Vakanties schooljaar 2023-2024

 • Herfstvakantie: 31 oktober t/m 29 oktober 2023
 • Kerstvakantie: 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 25 februari 2024
 • Pasen: 30 maart t/m 1 april 2024
 • Meivakantie: 27 april t/m 12 mei 2024
 • Hemelvaart: 9 mei 2024
 • Pinksteren: 19 en 20 mei 2024
 • Zomervakantie: 20 juli t/m 1 september 2024

 

Vakanties schooljaar 2024-2025

 • Herfstvakantie: 26 oktober t/m 3 november 2024
 • Kerstvakantie: 21 december 2024 t/m 5 januari 2025
 • Voorjaarsvakantie: 15 februari t/m 23 februari 2025
 • Pasen: 20 april t/m 21 april 2025
 • Meivakantie: 19 april t/m 5 mei 2025
 • Hemelvaart: 29 t/m 30 mei 2025
 • Pinksteren: 8 en 9 juni 2025
 • Zomervakantie: 12 juli t/m 24 augustus 2024

Schooljaar 2023-2024

 • donderdag 5 oktober
 • dinsdag 14 november (middag)
 • maandag 8 januari
 • maandag 12 februari
 • woensdag 10 april
 • 1e uur: 09.00 tot 09.40 uur
 • 2e uur: 09.40 tot 10.20 uur
 • pauze: 10.20 tot 10.35 uur 
 • 3e uur: 10.35 tot 11.15 uur
 • 4e uur: 11.15 tot 11.55 uur
 • pauze: 11.55 tot 12.25
 • 5e uur: 12.25 tot 13.05 uur
 • 6e uur: 13.05 tot 13.45 uur
 • pauze: 13.45 tot 14.00 uur
 • 7e uur: 14.00 tot 14.40 uur
 • 8e uur: 14.40 tot 15.20 uur
 • 9e uur: 15.20 tot 16.00 uur

 

De ouderbijdrage bij het Alma College omvat verschillende kosten die niet gedekt worden door de leermiddelenbijdrage van de overheid. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een betalingsverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage en schoolkosten. Zowel de schoolkosten als de ouderbijdrage worden op vrijwillige basis betaald. Het niet betalen van deze kosten mag geen reden zijn om leerlingen uit te sluiten van activiteiten.

Ouders worden per e-mail geïnformeerd over de betaling van de ouderbijdrage, en de betaling wordt geïnd via het programma WIS Collect.

Voor een overzicht van de algemene kosten verwijzen we u naar de schoolgids op onze website.

Wanneer een leerling te laat op school komt, registreert de docent dit in Somtoday. Het Bureau Leerlingzaken neemt vervolgens de melding in behandeling en overhandigt de leerling een briefje met de consequentie, zoals nablijven op gezette tijden.

Voor instructies over het gebruik van Somtoday verwijzen wij u naar onze Veelgestelde vragen-pagina over Somtoday op onze website. U kunt de pagina bezoeken via deze link. 

Opgeleide vakmensen lijken steeds lastiger te vinden, terwijl ze van onschatbare waarde zijn. Als samenleving kunnen we niet zonder. Doordat Het Noordik, Piux X College en Het Erasmus hun krachten hebben gebundeld, heeft Almelo nu een duurzame vmbo-school voor de makers van morgen uit Almelo e.o. 

De belangrijkste prioriteit van het Alma College is het zorgen voor een veilige omgeving voor onze leerlingen. We willen dat ze zich bij ons thuis voelen. 

We hebben twee collega’s die zich volledig bezighouden met alles rondom veiligheid: Tino Aloise (t.aloise@almacollege.nl) en Carmen Oost (c.oost@almacollege.nl). Zij houden bijvoorbeeld contact met de buurt en ondernemers in de wijk.

Ook werken ze intensief samen met Avedan, Almelose jeugdboa’s en de politie. Deze samenwerkingen hebben als doel om de juiste ondersteuning te bieden aan onze leerlingen als dat nodig is.  

In leerjaar 2 kiezen leerlingen een profiel dat zij vanaf leerjaar 3 gaan volgen. In de eerste twee leerjaren laten we de leerlingen kennismaken met deze profielen, zodat zij een goede keuze kunnen maken van wat bij hen past.

Onderstaande profielen worden aangeboden op het Alma College:

 • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
 • Dienstverlening en Producten (D&P)
 • Economie en Ondernemen (E&O)
 • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
 • Media, Vormgeving en ICT (MVI)
 • Mobiliteit en Transport (M&T)
 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 • Zorg en Welzijn (Z&W)

Bij het Alma College bieden we vmbo-gl en vmbo-tl (ook wel bekend als de mavo) aan. In deze leerwegen is er het praktijkgericht programma, hierdoor hebben leerlingen vaker praktijklessen. Dus wanneer leerlingen met hun neus in de boeken leuk vinden, maar ook praktisch aan de slag willen is vmbo-gtl (mavo) op het Alma College de juiste keus! 

Zoek hier naar van alles en nog wat

Wil jij je kind aanmelden voor het Alma College?

 • Stap 1: Ga naar Alma College op voalmelo.nl
 • Stap 2: Download het formulier, vul het digitaal in en sla het op je pc op. Uitprinten en met pen invullen kan ook. Vergeet je handtekening niet.
 • Stap 3: Lever het document in bij de basisschool van je kind. De basisschool doet de rest.