Alma College

Onze school,

jouw toekomst

De vmbo opleidingen van Het Noordik, Pius X College
en Het Erasmus bundelen de krachten

In verband met de geldende maatregelen kan ons Open Huis
op maandag 13 december helaas niet doorgaan. 
Er wordt gewerkt aan een alternatief programma.
Reeds aangemeld? Houd uw mailbox in de gaten. 

Samen kom je verder

In augustus 2022 opent het Alma College zijn deuren. Deze school is ontstaan vanuit de
bundeling van de krachten van de vmbo-opleidingen van Het Erasmus, Pius X College en
Het Noordik. Met elkaar creëren we een plek waar iedereen zichzelf mag zijn en zorgen we
voor een inspirerend en zeer breed aanbod van profielen.

De leukste school van Almelo

Bij het Alma College mogen leerlingen met een vmbo-BB, vmbo-KB en vmbo-GT/TL-advies laten zien wie ze zijn en waar hun idealen liggen. In de eerste twee jaar leggen we een theoretische en praktische basis. Van daaruit krijgen zij de ruimte om vanuit 8 profielen te ontdekken waar hun toekomst ligt. Op deze wijze bereiden we leerlingen voor op hun verdere loopbaan in het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

Kiezen wat echt bij je past

Wat het Alma College uniek maakt is de ruime keuze uit leerwegen en vmbo-profielen waar uit gekozen kan worden. Leerlingen hebben de beschikking over alle leerwegen, bijna alle vakken en maar liefst 8 profielen. Hierdoor kunnen ze zich dus optimaal oriënteren op mogelijke vervolgopleidingen en het werk dat ze uiteindelijk willen doen.

Veelgestelde vragen

Het Alma College is één school in Almelo (het samengaan van drie scholen naar één). Op het Alma College wordt onderwijs verzorgd aan alle leerlingen met een niveau variërend van de basisberoepsgerichte leerweg (BB), kaderberoepsgerichte leerweg (KB), gemengd theoretische leerweg (GT) en theoretische leerweg (TL). Het Alma College is voor leerlingen die gericht zijn op doorstroom naar het mbo en het hbo. Op het Alma College worden maar liefst 8 van de 10 vmbo-profielen aangeboden. Het Toptraject biedt daarnaast de ultieme kans voor een doorgaande leerlijn vmbo-mbo-hbo. Middels het Toptraject bieden we doorstroomprogramma’s aan voor de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde en de theoretische leerweg in samenwerking met het ROC van Twente en Saxion Hogescholen.

Het Alma College staat straks aan de Catherina van Renneslaan 37. Het huidige gebouw van Het Noordik en PiusX College wordt grondig verbouwd.

Het nieuwe schoolgebouw opent de deuren in augustus 2022. En zal met ingang van het schooljaar 2022-2023 volledig in gebruik zijn.

Het Alma College biedt straks plaats aan maximaal 1100 leerlingen. Tegelijk houden we door de indeling van het gebouw het gevoel van een kleinschalige school.

Leerlingen met een vmbo-BB, vmbo-KB of vmbo-GT/TL advies hoeven zich in de toekomst niet meer te oriënteren op drie scholen, maar kunnen gelijk kiezen voor het Alma College.

De voordelen van het Alma College:
– Een vernieuwend onderwijsconcept, doorlopende leerlijnen en maximale keuze uit profielen.
– Vmbo-onderwijs op het Alma College is gericht op de toekomst; onderwijs is afgestemd op en werkt samen met de regio (basisonderwijs, mbo, vakscholen en bedrijfsleven).
– Op het Alma College wordt ieder kind gekend en is er voor iedere leerling individuele begeleiding om de beste route te kiezen. Juist door het onderwijs samen te organiseren kunnen we recht doen aan iedere leerling. Kleinschaligheid komt tot uiting in de organisatie van het onderwijs, alsmede in de huisvesting.
– Op het Alma College is een rijk, divers en uitgebreid onderwijsaanbod. We bundelen de krachten. Waar je nu nog beperkt kan worden door het aanbod van één school, heb je straks het brede aanbod binnen handbereik.
– Het Erasmus, Het Noordik en Pius X College bundelen hun krachten. Alle voordelen van deze drie scholen worden in één nieuwe vmbo-school gegoten: breed vmbo aanbod, kwaliteit, goede LOB, etc.
– De mogelijkheid om via het Toptraject door te stromen van vmbo naar mbo en vervolgens hbo.
– Het vmbo zet middels Sterk Techniek Onderwijs in op techniek en technologie en sluit zo naadloos aan op de toekomst en de vraag vanuit het bedrijfsleven.

In leerjaar 2 kiezen leerlingen een profiel dat zij vanaf leerjaar 3 gaan volgen. In de eerste twee leerjaren laten we de leerlingen kennismaken met deze profielen, zodat zij een goede keuze kunnen maken van wat bij hen past.

Onderstaande profielen worden aangeboden op het Alma College:
• Bouwen, Wonen en Interieur (BWI);
• Dienstverlening en Producten (D&P);
• Economie en Ondernemen (E&O);
• Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR);
• Media, Vormgeving en ICT (MVI);
• Mobiliteit en Transport (M&T);
• Produceren, Installeren en Energie (PIE);
• Zorg en Welzijn (Z&W).

In groep 8 is vaak nog niet helemaal duidelijk waar de voorkeur en talenten van de leerling liggen, bij het beroepsgerichte of theoretische gedeelte. Bij het Alma College houden we de ontwikkeling van onze leerlingen nauwkeurig in de gaten. Bij het Alma College kunnen leerlingen zelf ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden, zodat zij zich optimaal ontwikkelen. Daarnaast bieden we het Toptraject aan. Dit is de scholingsroute van vmbo-mbo-hbo. Hierin werken we nauw samen met het ROC van Twente en Saxion Hogescholen.

De mavo (vmbo-TL) wordt ook aangeboden op andere locaties van Het Noordik, bij Het Erasmus en bij het Pius X College. Voor deze scholen geldt dat de leerling uit groep 8 een enkelvoudig vmbo-T advies moet hebben. Op deze locaties ligt de focus op het theoretische gedeelte van het vmbo en de aansluiting naar mbo (niveau 4)/de havo.

Brede vorming
Binnen het Alma College wordt gewerkt aan brede vorming. Dit omvat een cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel aspect en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Er wordt een omgeving geboden waarin leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot ondernemende mensen met een kritische een democratische houding (burgerschap).

Zelfstandigheid
Het onderwijs op het Alma College sluit nauw aan bij het onderwijs op de basisschool. Maatwerkonderwijs staat centraal en leerlingen wordt de mogelijkheid geboden vakken of vakonderdelen op het hoogst haalbare niveau te volgen en af te sluiten. Mentorcoaching is een centraal aspect in ons onderwijs. Zo kan elke leerling zich optimaal ontwikkelen en ontplooien.
Daarnaast werken leerlingen met een dag- of weektaak. Dit zijn soms individuele en soms groepstaken. De leerlingen leren zelfstandig de taken te plannen en uit te voeren. Waar nodig biedt de docent extra instructie, begeleiding en coaching.

Samenwerking
Op het Alma College wordt samenwerking aangemoedigd. Samenwerking zorgt ervoor dat leerlingen van elkaar leren en dat vaardigheden als feedback ontvangen en – geven, reflectie en respect voor anderen worden ontwikkeld.

Leerprogramma Alma College
In het onderwijsprogramma wordt naast de wettelijke kerndoelen rekening gehouden met de behoeften, interesses en competenties van de leerlingen. Dit doen we middels een flexibel rooster. Het dagprogramma bestaat voor een deel uit verplichte lesstof waarbij de docent instructie verzorgt en de leerlingen bijbehorende taken uitvoeren in een eigen leerroute. Naast de verplichte lesstof is er ruimte voor keuzewerk en talenturen. De docent biedt verschillende werkopdrachten en activiteiten aan. De leerlingen kunnen kiezen voor de opdrachten en activiteiten waarvoor zij speciale belangstelling hebben. Tijdens het keuzewerk en de talenturen worden andere kwaliteiten en vaardigheden van leerlingen gevraagd dan tijdens de verplichte lesstof.

De leerling staat centraal in ons onderwijs. Elk kind is uniek en daar hebben we oog voor. Door de school in verschillende afdelingen op te delen, is het niet één grote school, maar heeft elke leerling les in een deel van het gebouw. Daardoor blijft alles overzichtelijk en klein voor de leerling. De leerling in de onderbouw heeft les in een bepaalde leeromgeving, waardoor de lesruimtes/lokalen altijd dichtbij zijn. In de bovenbouw staan de vmbo-profielen centraal. Elk profiel is vertegenwoordigd in een deel van de nieuwe vmbo-school, waardoor de leerling alles bij de hand heeft. Ons uitgangspunt is maatwerk, met zorg en aandacht voor elke leerling. We organiseren het onderwijs kleinschalig.

Inschrijven voor het Alma College kan vanaf 15 december 2021 tot en met 18 maart 2022. Vanaf dat moment staat er op deze website en op voalmelo.nl een link naar het aanmeldformulier.