27 januari 2022

Ontwikkelingen nieuw schoolgebouw Alma College

De vmbo-opleidingen van Het Noordik, Pius X College en Het Erasmus bundelen de krachten en starten op 1 augustus 2022 het Alma College. Bij een nieuwe school hoort ook een nieuw schoolgebouw. Hiervoor wordt het huidige gebouw van Het Noordik en het Pius X College aan de Catharina van Renneslaan 37 in Almelo verbouwd. Het plan was om de deuren van dit nieuwe schoolgebouw op 1 augustus a.s. te openen. Door de veranderende markt binnen de bouwbranche met langere levertijden en een tekort aan materialen, wordt de planning minimaal met een half jaar vertraagd. Toekomstige en huidige leerlingen worden daarom tijdelijk in andere passende gebouwen gehuisvest.

Vertraagde planning heeft geen gevolgen voor start van Alma College
Zodra duidelijk werd dat de planning opgeschort moet worden, heeft het Alma College direct gekeken naar de gevolgen voor leerlingen en een plan van aanpak gemaakt voor tijdelijke huisvesting vanaf 1 augustus a.s. Kwartiermaker Jan van der Meij licht toe: “Het was even slikken omdat we het liefst met de nieuwe school wilden starten in een nieuw schoolgebouw. Al snel kwamen we tot de conclusie dat de voorbereidingen voor inhoudelijke samenwerking binnen het Alma College gewoon door kunnen gaan om op 1 augustus 2022 te beginnen. Ondertussen onderzoeken we samen met de werkgroep bouwproces en meerdere aannemers de mogelijkheden voor een nieuwe planning en het gunningstraject. Daarnaast bekijken we, samen met de gemeente Almelo, waar we onze leerlingen tijdelijk gaan huisvesten tot het nieuwe schoolgebouw klaar is.

Leerlingen krijgen tijdelijk les in andere passende gebouwen
De oplevering van het nieuwe schoolgebouw aan de Catharina van Renneslaan wordt naar verwachting met minimaal een half jaar vertraagd. Alle huidige leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen en de gevolgen. “We willen dat de leerlingen en hun ouders of verzorgers zich geen zorgen hoeven te maken over waar de lessen vanaf schooljaar 2022/2023 plaats gaan vinden. We zorgen voor passende locaties om tijdelijk onderwijs te kunnen geven volgens het concept van het Alma College. We zijn allemaal enthousiast en gemotiveerd en denken in oplossingen. We hebben zin in het nieuwe Alma College én het nieuwe schoolgebouw. Zodra we meer concrete informatie hebben, delen we dat weer meteen met alle betrokkenen”, laat van der Meij tot slot weten.

Deel dit artikel

Meer nieuws

19 juli, 2023

Leerlingen van 3GT Zorg en Welzijn zijn afgelopen schooljaar gestart met het Praktijk Gericht Programma (PGP). Dit is een pilot van een landelijk examenprogramma, die op meerdere middelbare scholen in Nederland wordt uitgevoerd.

11 juli, 2023

Vera uit 3GT1 Zorg en Welzijn vond haar stage bij Manege Twents Hippisch Centrum zo leuk dat ze er nog een week aan vast wilde plakken. Ook de begeleiding van de manege vond dat een goed idee. Na overleg met haar mentorcoach mevrouw Vrijkorte en de teamleider mocht Vera de activiteitenweek op het Alma College overslaan.

13 juni, 2023

Afgelopen vrijdag was het tijd voor de finale van Olympic Moves. Dat is de grootste landelijke schoolsportcompetitie van Nederland. Wij deden mee met het onderdeel atletiek. 

10 mei, 2023

Lauris en Tim, leerlingen Mobiliteit en Transport leerjaar 4 waren maandag eigenlijk onderweg naar de supermarkt voor de examenstunt op het Alma College, maar toen ze een straatrover zagen worstelen met een bejaarde vrouw bedachten ze zich geen moment.

Wil jij je kind aanmelden voor het Alma College?

  • Stap 1: Ga naar Alma College op voalmelo.nl
  • Stap 2: Download het formulier, vul het digitaal in en sla het op je pc op. Uitprinten en met pen invullen kan ook. Vergeet je handtekening niet.
  • Stap 3: Lever het document in bij de basisschool van je kind. De basisschool doet de rest.