Gemengd theoretische leerweg

(vmbo-GTL)

afbeelding bij vmbo gtl

De gemengd theoretische leerweg (GTL) bestaat voor een groot deel uit theoretische vakken gecombineerd met een beroepsgericht vak. Vanaf klas 4 maak je de keuze uit de gemengde leerweg (met het beroepsgerichte vak) of de theoretische leerweg (alleen theoretische vakken). Met een vmbo-GL of vmbo-TL diploma kun je door naar het mbo niveau 3 en 4. Ook kun je met dit diploma met een extra vak doorstromen naar het havo.

Aan het einde van het tweede leerjaar maken alle leerlingen een keuze voor een profiel.

foto optie 1 bij vmbo bbl
Bij de basisberoepsgerichte leerweg (BBL) ligt de nadruk op praktische vaardigheden. Dit betekent dat je veel praktijkvakken krijgt en dat in de theorievakken steeds een koppeling met de praktijk wordt gelegd.
foto bij kbl optie 1
Ook bij de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) ligt de nadruk op praktische vaardigheden. Het niveau van de praktijk- en theorievakken is hoger dan die van het vmbo-BB. Deze leerweg bereidt je voor op mbo niveau 3 en 4.

Wil jij je kind aanmelden voor het Alma College?

  • Stap 1: Ga naar Alma College op voalmelo.nl
  • Stap 2: Download het formulier, vul het digitaal in en sla het op je pc op. Uitprinten en met pen invullen kan ook. Vergeet je handtekening niet.
  • Stap 3: Lever het document in bij de basisschool van je kind. De basisschool doet de rest.