Leerwegen bij

het Alma College

alma college profielen 11

Het Alma College is een vmbo-school. Vmbo staat voor: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo biedt praktijklessen en beroepsgerichte programma’s. Theorievakken krijg je ook. Bijvoorbeeld Engels, Nederlands, wiskunde en biologie.

Op het vmbo krijg je les in een leerweg. Wat dat is? Elke leerweg heeft een bepaald niveau en een bijpassend programma. Van praktisch tot theoretisch en alles daar tussenin. In de onderbouw, het eerste en tweede leerjaar, volg je een breed vakkenpakket. Alle leerlingen hebben dezelfde lessen.
Je komt in een dakpanklas. Dit betekent dat je in een BK- of KGT-klas komt. Als je goed bent in een vak dan kun je dat vak op een hoger niveau volgen of zelfs alle vakken op een hoger niveau. Dat is een mooie uitdaging! Aan het einde van de tweede wordt pas bepaald welke leerweg je vanaf klas 3 gaat volgen. Je hebt dan ook een profiel gekozen. Maar voor het zover is, besteden we in de lessen veel aandacht aan loopbaanoriëntatie (LOB) en talentontwikkeling. Zodat je een goed beeld hebt van wat je kunt en wilt.

Waarom zijn er verschillende leerwegen?

Dat is simpel: omdat niemand hetzelfde is. De ene leerling leert door in een boek te lezen hoe iets moet, de ander leert door goed te kijken en weer een ander door te doen. Als school willen we zo dicht mogelijk aansluiten bij wat het beste bij jou past. De leerwegen bij het Alma College zijn:

foto optie 1 bij vmbo bbl
Het Alma College is een vmbo-school. Vmbo staat voor: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Op het Alma College krijg je theorie én praktijklessen, dat kan op verschillende leerwegen.
foto bij kbl optie 1
Ook bij de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) ligt de nadruk op praktische vaardigheden. Het niveau van de praktijk- en theorievakken is hoger dan die van het vmbo-BB. Deze leerweg bereidt je voor op mbo niveau 3 en 4.
afbeelding bij vmbo gtl
De gemengd theoretische leerweg (GTL) bestaat voor een groot deel uit theoretische vakken gecombineerd met een beroepsgericht vak. Vanaf klas 4 maak je de keuze uit de gemengde leerweg (met het beroepsgerichte vak) of de theoretische leerweg (alleen theoretische vakken).

Zoek hier naar van alles en nog wat

Wil jij je kind aanmelden voor het Alma College?

  • Stap 1: Ga naar Alma College op voalmelo.nl
  • Stap 2: Download het formulier, vul het digitaal in en sla het op je pc op. Uitprinten en met pen invullen kan ook. Vergeet je handtekening niet.
  • Stap 3: Lever het document in bij de basisschool van je kind. De basisschool doet de rest.